Indkaldelse til generalforsamling

 

Indkaldelse til generalforsamling i Københavns Bueskyttelaug

tirsdag den 29. marts kl. 19 i skydelokalet i Grøndal Multicenter

 

Dagsorden jf. lovene

 1.       Valg af dirigent og referent
  2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3.                   Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4.                   Fastsættelse af kontingent
  5.                   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
  6.                   Behandling af indkomne forslag
  7.                   Valg af formand – ulige år
  8.                   Valg af næstformand – lige år
  9.                   Valg af kasserer – lige år
  10.                 Valg af medlemsansvarlig ulige år (sekretær)
  11.                 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  12.                 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  13.                 Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
  14.                 Eventuelt

 

 

 

Ad. 6:
Der er indkommet et forslag, stillet af bestyrelsen:

Forslag om tildeling af støtte til skytter:

Som udgangspunkt yder KBL støtte til skytter, som er en del af KBL’s ansigt udadtil, ved at dække deltagergebyrer til alle stævner. Medlemmer skal selv indsende fortegnelse over deltagelse i stævner samt udgift til gebyr senest 1. november.