Gæster på 3D-banen i Københavns Skyttecenter

3D banen

Gæster er velkomne på Københavns Bueskyttelaugs 3D-bane i Københavns Skyttecenter efter aftale og mod betaling. Du kan besøge banen i centrets åbningstid. Færdsel på banen sker på eget ansvar.

Som gæst skal du nøje overholde reglerne for brug af banen: Reglement 2018 3D-Banen. Således er brug af broadheads på banen strengt forbudt og vil udløse politianmeldelse, erstatningsansvar for ødelagt materiel og fremtidigt besøgsforbud. Vi gør opmærksom på, at Københavns Skyttecenter er videoovervåget.

Et 1-dagspas koster 50 kr., som du skal betale, før du besøger banen, til MobilePay 14947 eller ved en straksoverførsel til følgende konto i Arbejdernes Landsbank: reg. nr. 5331, kontonr. 0248051.
Du skal angive følgende i meddelelses feltet:

  • ”KS 3D” samt dit navn

Send også en mail til 3dbanekbl@gmail.com med dit navn og dato for besøg.
Der er mulighed for at udstede pas af længere varighed under særlige forhold. Kontakt os på kblbueskydning@gmail.com, hvis du vil høre nærmere.

Husk:

  • Du skal til hver en tid kunne fremvise kvittering for betaling, når du færdes på banen.
  • Hvis skydeflaget ikke er hejst ved banen, når du ankommer, skal du som første skytte melde dig hos vagten.
  • Skydeflaget skal være hejst, når der er skytter på banen, og sidste skytte på banen er ansvarlig for at tage flaget ned.
  • Flaget ligger i den grå container sammen med brugerloggen, som du bedes skrive dig på med navn og dato for dit besøg.

Vi glæder os til at se dig på banen. God skydning!