Gæster på 3D-banen i Københavns Skyttecenter

3D banen

Gæster er velkomne på Københavns Bueskyttelaugs 3D-bane i Københavns Skyttecenter efter aftale og mod betaling. Du kan besøge banen i centrets åbningstid. Færdsel på banen sker på eget ansvar.

Som gæst skal du nøje overholde reglerne for brug af banen: Reglement 2018 3D-Banen. Således er brug af broadheads på banen strengt forbudt og vil udløse politianmeldelse, erstatningsansvar for ødelagt materiel og fremtidigt besøgsforbud. Vi gør opmærksom på, at Københavns Skyttecenter er videoovervåget.

Et 1-dagspas koster 50 kr., som du skal betale, før du besøger banen, ved en straksoverførsel til følgende konto i Arbejdernes Landsbank:

  • nr. 5331, kontonr. 0248051

Du skal angive følgende i meddelelsesfeltet:

  • ”KS 3D” samt dit navn

Send også en sms til 23 44 22 17 med ”KS 3D”, dit navn og dato for besøg.

Der er mulighed for at udstede pas af længere varighed under særlige forhold. Kontakt os på kblbueskydning@gmail.com, hvis du vil høre nærmere.

Husk:

  • Du skal til hver en tid kunne fremvise kvittering for betaling, når du færdes på banen.
  • Hvis skydeflaget ikke er hejst ved banen, når du ankommer, skal du som første skytte melde dig hos vagten.
  • Skydeflaget skal være hejst, når der er skytter på banen, og sidste skytte på banen er ansvarlig for at tage flaget ned.
  • Flaget ligger i den grå container sammen med brugerloggen, som du bedes skrive dig på med navn og dato for dit besøg.

Vi glæder os til at se dig på banen. God skydning!