Bestyrelsen i KBL

Baggrund

Københavns Bueskyttelaug er en frivillig forening med en bestyrelse. I bestyrelsen diskuterer vi løbende klubbens udvikling, kommende projekter, arrangementer, og klubbens daglige drift.

Du kan her på siden finde referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, vores budgetter og årsregnskaber, samt vores vedtægter.

Du skal være velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har idéer, ris eller ros, som skal tages op i bestyrelsen: kblbueskydning@gmail.com eller hiv fat i en af medlemmerne fra bestyrelsen i klublokalet.

Bestyrelsen

Formand

Peter Heller Lützen

Næstformand

Knud Rosing

Kasserer

Claus Vigen Pindbo

Sekretær

Rasmus Ebdrup

Bestyrelsesmedlem

Rikke Holten

Bestyrelsesmedlem

Knud Rosing

Suppleant

Henrik Rose

Suppleant

Anne M. Lykkegaard

Revisor

Kasper Kruhøffer Andersen

Revisor

Brian Skov

Revisor suppleant