Københavns Bueskyttelaug skulle i marts have holdt den årlige generalforsamling, men grundet corona var vi nødsaget til at aflyse den. Men i stedet for at udskyde den til et tidspunkt, hvor vi igen må samles i Grøndals Multicenter, besluttede vi i første omgang at rykke den online og senere ud på Københavns Skyttecenter.

Det var en generalforsamling med en noget kortere dagsorden, hvor vi primært talte om og fik godkendt regnskabet for 2019 og budgettet for 2020. Det er derfor planen, at vi senere i 2020 vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal sættes en ny bestyrelse.

Helt kort kan det siges, at Københavns Bueskyttelaug er en god og sund klub, som i 2019 havde en stor tilgang i medlemmer, og markerede sig ved at afholde flere interne stævner, hæv en masse medaljer hjem – især ungdommen har hevet adskillelige medaljer hjem i DM! Og så fik vi afholdt et brag af en 80-årsjubilæumsfest!

Lige nu ser vi henimod, at vi forhåbentlig snart kan få lov til at komme i Grøndals Multicenter igen – indtil da må I benytte jer af faciliteterne ude på KS! HUSK at læs retningslinjerne for brugen af banerne! De ligger her på siden, på Facebook og sendt som email 🙂