Torsdag d. 30. marts afholdte KBL generalforsamling og bestyrelsesvalg. Efter generalforsamlingen består KBL’s bestyrelse af:

Formand: Peter Heller Lützen

Næstformand: Christoffer Payall

Kasserer: Claus Pindbo

Sekretær: Rasmus Ebdrub

Bestyrelsesmedlem: Rikke Holten

Bestyrelsesmedlem: Knud Rosing

Referat af mødet kommer på hjemmesiden snarligst.