Tirsdag 26. marts afholdte Københavns Bueskyttelaug årets generalforsamling.

Helt kort kan det nævnes, at bestyrelsens sammensætning er næsten uændret, ud over et par rokeringer samt et par nye revisorer.

KBL har en sund økonomi (Årsregnskab 2018), så derfor er der i årets budget afsat en del penge til forskellige investeringer inden for 3D og skiveskydning. Du kan læse mere herom i Budget 2019 Vedtaget og i Referat til generalforsamling KBL marts 2019, der er vedhæftet.

2019 bliver et spændende år for KBL, fordi vi fylder 80 år og forberedelserne til dette er allerede skudt i gang!