KBL’s 3D-bane på Københavns Skyttecenter

3D-bane

KBL råder over en 3D-bane på Københavns Skyttecenter (KS), Selinevej 5, 2300 København S. Banen er åben for alle medlemmer af KBL alle dage året rundt fra solopgang til solnedgang.

3D-banen har otte baner med to-tre 3D-dyr på hver bane på forskellige afstande.

Find vej
For at komme ind på banen, skal man gennem porten til skyttecentret. I skyttecentrets åbningstider står porten åben, uden for centrets åbningstider skal man selv låse sig ind. Der sidder en nøgleboks på hver side af trådporten, koden til nøgleboksenes fås ved henvendelse til KBL’s bestyrelse.

Når man er inde gennem porten, skal man køre/ gå/ cykle til venstre ad grusvejen og fortsætte hele vejen ned for enden af vejen. Til højre ligger øvrige skydebaner til bl.a. pistol- og riffelskydning.

For enden af grusvejen står der en høj mobilmast og en samling containere. På den lille grå container er ophængt instruktioner på døren. Denne container er ikke aflåst. Man skal åbne porten til den, skrive sig i skydeloggen på bordet, tage flaget på bordet og hejse det op i flagstangen. Dette signalerer, at der er skytter på 3D-banen. Hvis flaget er oppe, når du kommer, er det fordi, der allerede er bueskytter på 3D-banen. Du kan så bare gå om på banen og gå i gang. Sidste mand tager flaget ned og lukker containeren igen.

Hvis du kan se, at flaget ikke er oppe, skal du melde i vagten ved indgangen til skyttecentret, at der nu er bueskytter på 3D-banen. Dette gælder naturligvis ikke uden for centrets åbningstid, hvor du gerne må bruge 3D-banen uden at melde det i vagten.

Fra den lille grå container kommer du om på selve banen ad stien op over volden i hjørnet mellem containerne. Følg skiltningen.

Husk at
Skrive dig ind i skydeloggen, som ligger inde i den grå container, som vi bruger til at dokumentere skydeaktiviteten.

Overholde KBL’s skydereglement, som du også finder på opslagstavlen inde i den grå container.

Inde i containeren er der en gammel gummistøvle, hvori du kan lægge eventuelle fundne pile –måske indeholder den din pil næste gang du kommer.

 

Generelt
I udendørssæsonen skyder en del 3D-skytter fast om tirsdagen oftest sidst på eftermiddagen, spørg de øvrige KBL-medlemmer, og hold øje med kalenderen.

I efterårs-, vinter- og forårssæsonen kan banerne være fugtige/ våde, så der tilrådes hensigtsmæssig påklædning og fodtøj. Udover fugtige/ våde baner kan vinden drille, specielt på bane 5, 6, 7 og 8 – det er dejligt at blive udfordret rent vejrmæssigt samtidig med, at man som skytte skal tage hensyn til bevoksning og vertikale skud.

Mellem bane 1 og 2 er opsat et skydetårn, hvorfra man kan skyde på 3D-dyr på begge baner.

I de varme forårs-, sommer- og efterårs måneder er der flåter og andre stikkende insekter og en flot fauna med flere sjældne vækster, mange fugle, bl. a. fasaner, og der er også set snoge og hugorme …

Da KS er et aktivt skydecenter, er der til tider en del larm fra de nærliggende riffelbaner.

God skydning!

 

Gæster
Gæster er velkomne på Københavns Bueskyttelaugs 3D-bane i Københavns Skyttecenter efter aftale og mod betaling. Du kan besøge banen i centrets åbningstid. Færdsel på banen sker på eget ansvar.

Som gæst skal du nøje overholde reglerne for brug af banen: Reglement for 3D-banen. Således er brug af broadheads på banen strengt forbudt og vil udløse politianmeldelse, erstatningsansvar for ødelagt materiel og fremtidigt besøgsforbud. Vi gør opmærksom på, at Københavns Skyttecenter er videoovervåget.

Et 1-dagspas koster 50 kr., som du skal betale, før du besøger banen, til MobilePay 14947 eller ved en straksoverførsel til følgende konto i Arbejdernes Landsbank: reg. nr. 5331, kontonr. 0248051.
Du skal angive følgende i meddelelses feltet:

  • ”KS 3D” samt dit navn

Send også en mail til 3dbanekbl@gmail.com med dit navn og dato for besøg.
Der er mulighed for at udstede pas af længere varighed under særlige forhold. Kontakt os på kblbueskydning@gmail.com, hvis du vil høre nærmere.

Husk:

  • Du skal til hver en tid kunne fremvise kvittering for betaling, når du færdes på banen.
  • Hvis skydeflaget ikke er hejst ved banen, når du ankommer, skal du som første skytte melde dig hos vagten.
  • Skydeflaget skal være hejst, når der er skytter på banen, og sidste skytte på banen er ansvarlig for at tage flaget ned.
  • Flaget ligger i den grå container sammen med brugerloggen, som du bedes skrive dig på med navn og dato for dit besøg.

Vi glæder os til at se dig på banen. God skydning!