Lørdag den 19. januar 2019 kl. 10 er der klubmesterskab for alle KBL’s medlemmer, hvor medlemmerne skal konkurrere med hinanden efter et særligt handicapsystem, så alle kan deltage på tværs af bue- og aldersklasser.
Se vedhæftede invitation for nærmere detaljer og tilmelding (senest torsdag den 17. januar kl. 21).
Vi glæder os til at se jer!

Klubmesterskab 2019 invitation